Termeni și condiții

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului http://www.redpx.ro/ (denumite în continuare "Termeni și Condiții") stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul http://www.redpx.ro/ (denumit în continuare "Site-ul" și/sau "RedPx") ori poate utiliza în orice mod serviciul RedPx oferit prin intermediul Site-ului (denumit în continuare "Serviciului RedPx"), și are valoarea unei convenții încheiate între Red Px Intertrade, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor al Serviciului RedPx, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul RedPx (denumit în continuare "Utilizator"). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului RedPx, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Materialele și informațiile accesibile prin intermediul Site-ului

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Red Px Intertrade. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu urmatoarele excepții:

  • este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) unor mici fragmente din articolele publicate cu condiția să fie specificată sursa informațiilor preluate sub urmatoarea formă: (Sursa: http://www.redpx.ro/)
  • sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Red Px Intertrade, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Prelucrarea de date cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu cacracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor elctronice, Red Px Intertrade va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate și servicii de comunicații electronice. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de serviciile puse la dispoziție de către Red Px Intertrade. Informațiile furnizate sunt destinate utilizării de către Red Px Intertrade și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai Red Px Intertrade și altor companii din același grup cu Red Px Intertrade.

Prin înscrierea pe site veți primi informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de către Red Px Intertrade și partenerii săi contractuali.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Sunteți de acord ca ștergerea datelor personale ale dvs. va fi urmată de ștergerea contului dvs. din sistem și de imposibilitatea de a aplica la serviciile și produsele oferite de către Red Px Intertrade.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Red Px Intertrade are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de site sau de Serviciul RedPx.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciului RedPx.ro

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului și ale Red Px Intertrade, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.